ACTIVE-DECON

DATE GENERALE

 • Titlul proiectului: Dezvoltarea de soluții inovative pentru decontaminare împotriva virusului SARS-CoV-2 (suprafețe, echipamente, spații închise și deschise)
 • Acronimul: ACTIVE-DECON
 • Programul: PNCDI III – SOLUŢII
 • Codul proiectului: PN-III-P2-2.1-SOL-2020-2-0399
 • Contract de finanțare: SOL21/2020
 • Sursa de finanțare: Bugetul de stat şi contribuţie financiară proprie
 • Valoarea totală a contractului: 742.000 lei
  • Sursa 1 – de la bugetul de stat: 700.000 lei
  • Sursa 2 – contribuție financiară proprie: 42.000 lei
 • Durata proiectului: 3 luni
 • Perioada de derulare a proiectului: 11.06.2020 – 10.09.2020
 • Contractor: Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie
 • Director proiect: Dr.ing. Claudiu LAZAROAIE, telefon: 021.332.11.99; e-mail: [email protected]

PARTENERI

 • Coordonator proiect

Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie

Șoseaua Olteniței nr. 225, sector 4, București

Director proiect – Dr.ing. Claudiu LAZAROAIE; e-mail: [email protected]

 • Partener P1:

Universitatea Politehnica din Bucureşti

Splaiul Independenței nr. 313, sector 6, Bucureşti

Responsabil de proiect – Prof.univ.dr.ing. Vasile Iulian ANTONIAC[email protected]

 • Partener P2:

Unitatea Militară 02433

str. Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, Bucureşti

Responsabil de proiect – Dr.biol. Diana Mihaela POPESCU, email: [email protected]

 • Partener P2:

Unitatea Militară 02433

str. Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, Bucureşti

Responsabil de proiect – Dr.biol. Diana Mihaela POPESCU, email: [email protected]

 • Partener P3:

Universitatea Bucureşti

Șoseaua Panduri nr. 90, sector 5, Bucureşti

Responsabil de proiect – Dr. Otilia Ludmila CINTEZĂ, email: [email protected]

 • Partener P4:

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

Splaiul Independenței nr. 169, sector 5, Bucureşti

Responsabil de proiect – Dr. Cătălin ALIUŞ, email: [email protected]

 • Partener P5:

SC STIMPEX SA

str. Nicolae Teclu nr. 46-48, sector 3, Bucureşti

Responsabil de proiect – ing. Marcel ISTRATE, email: [email protected]

DESCRIEREA PROIECTULUI

În contextul actualei pandemii de SARS-CoV-2, o problemă foarte des vehiculată o reprezintă alegerea decontaminanților optimi pentru decontaminarea/ dezinfecția suprafețelor contaminare, a saloanelor medicale, a echipamentelor medicale, a echipamentelor de protecție cu utilizare multiplă, a instrumentarului medical și a domeniilor publice frecventate pe persoane posibil contaminate. Se cunosc o serie de soluții pentru dezinfecție clasice, dar care prezintă multiple dezavantaje, ce constau fie în toxicitatea lor, fie în gradul ridicat de instabilitate, fie în acțiunea lor corozivă.

Scopul general al proiectul constă în realizarea unei soluții inovative decontaminante având ca substanțe active săruri cuaternare de amoniu și nanoparticule cu efecte antimicrobiene și dezvolatarea unui sistem complex de dispersie a soluției. Definirea acestuia s-a făcut în conformitate cu obiectivele generale definite în termenii de referință ai competiției:

OG1: Prevenirea răspândirii contaminării cu virusul SARS-CoV-2, prin decontaminare.

OG2: Crearea unui mediu sigur de lucru/activitate pentru personalul (expus profesional) și populație, în contextul pandemiei de COVID-19.

OG3: Demonstrarea și validarea de soluții inovative de decontaminare cu potențial de introducere rapidă în fabricație.

Obiectivele specifice ale proiectului, în contextul identificării nevoilor beneficiarului, prevăzute în termenii de referinţă ai competiţiei, constau în:

1. Realizarea unor studii privind soluţiile de decontaminare existente și posibilitatea îmbunătățirii performanțelor acestora cu adiția unor nanoparticule ce prezintă activitate microbiană.

2. Identificarea şi fundamentarea soluţiilor de decontaminare alese, în raport cu criteriile impuse şi standardele şi reglementările aplicabile.

3. Stabilirea soluţiei tehnice şi a arhitecturii complexului de decontaminare propus.

4. Realizarea echipamentului de dispersie nivel prototip.

5. Realizarea unui lot prototip agent de decontaminare.

6. Realizarea prototipului complex de decontaminare.

7. Validarea funcţională a prototipului complex de decontaminare.

8. Testarea şi validarea în condiţii reale a prototipului complex de decontaminare.

9. Omologarea/avizarea/autorizarea prototipului complex de decontaminare.

10. Realizarea documentaţiei tehnice de fabricaţie și elaborarea documentaţiei de exploatare. 11. Brevetarea rezultatelor cercetării.

11. Brevetarea rezultatelor cercetării.

Rezultatele cercetării :