Acreditări

ACREDITĂRI ȘI CERTIFICĂRI NAȚIONALE ALE CCSACBRNE

În cadrul Centrului funcţionează patru laboratoare acreditate RENAR (www.renar.ro/ro/oec/):

1. LABORATORUL DE ANALIZE CHIMICE ŞI TESTĂRI

Laboratorul este acreditat de către Organismul Naţional de Certificare şi Acreditare a laboratoarelor de încercări (RENAR) conform SR EN ISO / CEI 17025:2005 (Certificat nr. LI 317/2007) pentru:

 • Separarea şi identificarea compuşilor chimici de interes militar prin combinarea tehnicilor de analiză instrumentală. Participă cu regularitate (începând cu anul 1994) la testele de competenţă organizate de O.I.A.C. (Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice) cu rezultate remarcabile, la ultimul test intrând în categoria grupului select al laboratoarelor competente în acest domeniu pe plan mondial, obţinând calificativul maxim.
 • Determinarea conţinutului de compuşi organici volatili din vopsele şi lacuri prin GC şi GC-MS.
 • Determinarea metalelor prin spectrometrie de absorbţie atomică(Cobalt, Nichel, Cupru, Zinc, Fier, Mangan, Calciu, Magneziu, Crom, Cadmiu, Plumb, Arsen).
 • Testarea mijloacelor de detecţie cu toate tipurile de agenţi chimici de război.
 • Este autorizat ANCEX pentru deţinere, sinteză şi lucru cu agenţi chimici de război.

2. LABORATORUL ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE CBRN

Laboratorul Echipamente de protecţie CBRN este acreditat RENAR (certificat de acreditare nr. LI 924/05.09.2011) şi execută activităţi de cercetare şi testare a caracteristicilor fizico-mecanice, fizico-chimice şi de protecţie la agenţi toxici de luptă, lichizi sau în stare de vapori, ale echipamentelor de protecţie CBRN. De asemenea se pot efectua încercări privind confortul termic asigurat de echipamentele de protecţie CBRN, rezistenţa la ardere, comportarea la temperaturi extreme, precum şi comportarea la îmbătrânire accelerată.Încercările pe care le efectuează laboratorul în regim acreditat sunt:

 • Determinarea timpului de protecţie a materialelor la picături de agenţi chimici de război. Standard de referinţă: AEP-38
 • Determinarea capacităţii de protecţie a cartuşelor filtrant-sorbante faţă de vapori de agenţi chimici de război. Standarde de referinţă: STPM 40491/2:1998; AEP-38
 • Determinarea coeficientului de penetraţie a aerosolilor de NaCl şi/sau ulei de parafină prin materiale filtrante. Determinarea coeficientului de penetraţie a agenţilor RBC în masca contra gazelor. Standarde de referinţă: SR EN 143:2002/AC:2006; SR EN 13274-7:2008; STPM 40105/2001
 • Determinarea căderii de presiune prin materiale filtrante şi filtrant-sorbante. Standarde de referinţă: SR EN 143:2002/AC:2006; SR EN 13274-3:2003
 • Determinarea rezistenţei la ardere a materialelor textile. Standarde de referinţă: SR EN ISO 6940:2004; SR EN ISO 6941:2004; SR EN ISO 15025: 2003
 • Determinarea proprietăţilor mecanice ale materialelor textile, materialelor textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice, cauciucuri, filme şi folii (rezistenţa la tracţiune, alungirea la rupere, rezistenţa la sfâşiere). Standarde de referinţă: SR EN ISO 13934-1:2002; SR EN ISO 13937-2:2001; SR EN ISO 13935-1:2002; SR EN ISO 1421:2002; SR EN ISO 4674-1:2004; SR ISO 37:2010; SR EN ISO 527-1:2000; SR EN ISO 527-3:2000; SR ISO 4593:1998; SR EN ISO 6383-1:2005
 • Determinarea dimensiunilor echipamentelor individuale de protecţie după spălare şi a masei specifice. Standarde de referinţă: SR EN ISO 6330:2001; SR EN ISO 3759:2008; SR EN 12127:2009
 • Determinarea impermeabilităţii la apă a materialelor textile. Standarde de referinţă: SR EN 24920:1996/ISO 4920:1996; SR 6429:2008
 • Determinarea rezistenţei termice şi a rezistenţei la vapori de apă în regim staţionar a materialelor textile. Standarde de referinţă: SR EN 31092:1997/ISO 11092:1997
 • Determinarea permeabilităţii la aer a materialelor textile. Standarde de referinţă: SR EN ISO 9237:1999
 • Determinarea rezistenţei la hidrocarburi a materialelor textile. Standard de referinţă: SR EN ISO 14419:2010.
 • Îmbătrânirea accelerată a materialelor. Comportarea la temperaturi extreme a materialelor textile. Standarde de referinţă: AECTP 200 (Ed.3); AECTP 300 (Ed.3); SR EN ISO 12280-1:2000; SR EN ISO 12280-3:200; SR ISO 188:2010
 • Determinarea rezistenţei la temperaturi scăzute a materialelor textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice. Standard de referinţă: SR EN 1876-2:1999/C1:2000

3. LABORATORUL ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE BALISTICĂ INDIVIDUALĂ

Laboratorul a fost înfiinţat în 2001, când a obţinut şi prima acreditare RENAR.În prezent este singurul laborator din ţară acreditat RENAR pentru determinarea caracteristicilor de protecţie balistică. Laboratorul dispune de un poligon de trageri omologat şi muniţie pentru efectuarea încercărilor de protecţie balistică în conformitate cu toate standardele în vigoare, indiferent că sunt standarde NATO, naţionale sau americane.Încercările pe care le efectuează laboratorul în regim acreditat sunt:

 • Determinarea rezistenţei balistice la acţiunea gloanţelor. Standarde de referinţă: NIJ-0101.04/2000, NIJ-0106.01/1981, STPM 40202-99
 • Determinarea rezistenţei la gloanţe. Standarde de referinţă: EN 1063-1/1998, EN1523-1/1998
 • Determinarea rezistenţei la schije standard. Standarde de referinţă: STANAG 2920, SMT 40202/1-2000, SMT 40305-2004
 • Determinarea rezistenţei la schije reale. Standarde de referinţă: STANAG 2920, SMT 40202/1-2000, SMT 40305-2004
 • Este autorizat ANCEX pentru deţinere, sinteză şi lucru cu agenţi chimici de război
 • Determinarea acceleraţiei capului funcţie de energia de impact. Standarde de referinţă: NIJ-0104.02/1980, EN 397
 • Determinarea rezistenţei la înjunghiere. Standarde de referinţă: NIJ-0104.02/1980, NIJ-0115.00/2000

4. LABORATORUL DE PROTECŢIA MEDIULUI ŞI ECOLOGIE

Certificat de Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru elaborarea studiilor pentru protecţia mediului, conform Ordinului ministrului mediului nr. 1026/27.07.2009

 • Elaborarea studiilor pentru protecţia mediului (RM, RIM, BM, RA, RS, EA), înscris în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, poz. 240
 • Investigarea calitativă şi cantitativă a materialelor cu caracteristici nano- şi microstructurate prin microscopie electronică de scanare