Competențe

COMPETENȚE

 • Sinteze, analize agenţi chimici toxici în scopuri permise de Convenţia privind Interzicerea Armelor Chimice;
 • Tehnologii, echipamente şi materiale de decontaminare radiologică, biologică şi chimică;
 • Detecţie chimică, echipamente de control chimic;
 • Protecţie nucleară, biologică, chimică, radiologică şi la incendii;
 • Dozimetrie militară, echipamente de control nuclear;
 • Mascare în spectrul electromagnetic;
 • Explozivi de mare putere, compoziţii şi mijloace pirotehnice;
 • Mijloace de luptă neletale şi antitero;
 • Protecţie balistică individuală;
 • Studii pentru protecţia mediului necesare obţinerii aprobărilor de la autorităţile competente de mediu (raport de mediu, raport de evaluare a impactului asupra mediului, bilanţuri de mediu, raport de securitate, raport de amplasament, studiu de evaluare adecvată);
 • Intervenţie în caz de urgenţe CBRN;
 • Mentenanţă, microproducţie echipamente specifice.

CAPABILITĂŢI CU CARACTER DE UNICITATE PE PLAN NAŢIONAL

 • Detecţia şi identificarea agenţilor chimici de război prin tehnici instrumentale de înaltă performanţă. Participarea la testele interlaboratoare internaţionale sub conducerea Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC);
 • Decontaminarea chimică şi radioactivă a suprafeţelor;
 • Protecţia individuală şi colectivă împotriva armelor de distrugere în masă;
 • Tehnologii de obţinere a antidoturilor împotriva agenţilor chimici de război, compoziţii decontaminante, medicamente specifice, absorbanţi şi catalizatori de neutralizare ai agenţilor chimici de război, reactivi specifici pentru detecţie;
 • Mascarea trupelor şi a tehnicii de luptă în spectrul electromagnetic;
 • Analiza periodică a echipamentelor de apărare CBRN aflate pe teritoriul naţional în dotarea tuturor categoriilor de forţe ale armatei şi componentelor Sistemului Naţional de Apărare;
 • Asigurarea mentenanţei aparaturii de control nuclear şi chimic la nivel naţional, pentru toate categoriile de forţe;
 • Executarea testelor pentru mijloacele de protecţie balistică din înzestrarea armatei;
 • Participarea în comandamentele de criză constituite la nivel naţional în caz de dezastre chimice, nucleare, radiologice, ecologice etc.