Servicii

SERVICII OFERITE DE CCSACBRNE

Cercetări ştiinţifice în domeniile:

 • Tehnologii, echipamente şi materiale de decontaminare radiologică şi chimică;
 • Detecţie chimică, echipamente de control chimic;
 • Echipamente de protecţie individuală NBC;
 • Echipamente de control nuclear;
 • Mascare în spectrul electromagnetic;
 • Explozivi de mare putere, compoziţii şi mijloace pirotehnice;
 • Mijloace de luptă neletale şi antitero;
 • Protecţie balistică individuală.

Mentenanţă aparatură de control nuclear şi chimic;

Analize:

 • Analize de compuşi organo-fosforici, organo-cloruraţi, dioxine;
 • Măsurători radiometrice;
 • Analize spectrale pentru determinarea reflexiei procentuale şi a capacităţii de mascare în spectrul vizibil şi IR apropiat;
 • Determinări privind rezistenţa mecanică a materialelor şi echipamentelor individuale de protecţie NBC.

Testări balistice pentru materiale şi echipamente de protecţie balistică, geamuri antiglonţ, blindaje;

Măsurarea suprapresiunii la funcţionarea în teren a explozivilor şi amestecurilor explozive;

Studii de impact şi bilanţuri de mediu;

Microproducţie:

 • Revitalizare mijloace de decontaminare chimică;
 • Sinteze de reactivi specifici pentru decontaminare;
 • Realizarea tubuşoarelor indicatoare pentru detecţia de STL;
 • Explozivi plastici.