SensDetect

DATE GENERALE

 • Titlul proiectului: Noi senzori bazaţi pe materiale compozite active obţinute prin evaporare laser asistată de o matrice pentru detecţia compuilor organofosforici
 • Acronimul: SensDetect
 • Programul: PN-III Programul 2 – Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare – Proiect experimental-demonstrativ
 • Codul proiectului: PN-III-P2-2.1-PED-2016-0880
 • Contract de finanțare: 214PED/2017
 • Sursa de finanțare: Bugetul de stat
 • Valoarea totală a contractului: 475.000 lei
 • Durata proiectului: 16 luni
 • Perioada de derulare a proiectului: 17.08.2017 – 15.12.2017
 • Contractor: Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie
 • Director proiect: Mr.dr ing.Constantin Nicolae TOADER, telefon: 0722.129.557; e -mail: [email protected]

PARTENERI

 • Coordonator proiect
 • Partener P1:

DESCRIEREA PROIECTULUI

Scopul proiectului este acela de a dezvolta senzori cu selectivitate şi sensibilitate îmbunătăţită pentru detecţia compuşilor chimici organofosforici, fie că sunt de tipul agenţilor chimici de război sau substanţe toxice industriale. Obiectivul specific al proiectului este acela de a dezvolta o matrice de senzori multifuncţională, precisă, andurantă şi reutilizabilă pentru monitorizarea continuă a agenţilor toxici volatili (compuşi cu fosfor), folosind materiale compozite active obtinute prin evaporare laser asistata de o matrice (MAPLE)..

REZULTATE PRECONIZATE

 • – Senzor pentru monitorizarea în timp real a compuşilor toxici volatili cu fosfor, integrand pelicule active de tip hybrid pe traductori de tip SAW.
 • – studii, caracterizări fizico-chimice şi rapoarte ştiinţifice
 • – rapoarte de testare
 • – 1 depunere de brevet
 • – 1 articol ISI

RAPOARTE DE ACTIVITATE

 • Raport etapa 1 – Obţinerea şi caracterizarea straturilor polimerice active pentru detecţia de compuşi organofosforici. Descarca raport
  Perioada de derulare: 17.09 – 31.12.2017
 • Raport etapa 2 – Optimizarea dispozitivului senzoristic heterostructuri hibride polimer-enzima pentru detectia compusilor organofosforici Descarca raport
  Perioada de derulare: 01.01 – 15.12.2018
 • Raport Final
 • Esantioane de tip heterostructura si material hibrid caracterizate morfologic si chimic;
 • Procedeu de incorporare al enzimei in polimerul PEI bazat pe utilizarea evaporarii laser MAPLE si a unui sistem de tinta dubla ACHE-PEI;
 • Dispozitive de test optimizate obtinute cu elemente active bazate pe polimer-enzima atat ca heterostructura cat si ca material hibrid;
 • Raport model experimental de obtinere element activ de tip heterostructuri, hibrid;
 • Raport de test al sensibilitatii, selectivitatii si timpului de raspuns in prezenta vaporilor de DMMP si DIIP;
 • 1 brevet;
 • Poster prezentat la conferinta internationala;
 • 2 articole submise in jurnale cotate ISI din zona rosie si in curs de publicare.

DISEMINARE

NICU DOINEL SCARISOREANU, DINCA VALENTINA, VIESPE CRISTIAN, TOADER CONSTANTIN NICOLAE, PALLA-PAPAVLU ALEXANDRA, DINESCU MARIA, BRAJNICOV SIMONA -Tailored polymeric coatings obtained by MAPLE for obtaining chemical sensors, Poster prezentat la conferinta internationala, EMRS Spring, Strasbourg, Franta, mai 2018DINCA VALENTINA, VIESPE CRISTIAN, MOLDOVAN ANTONIU NICOLAE, TOADER CONSTANTIN NICOLAE, GINGHINA RALUCA ELENA, GRIGORIU NICOLETA,DINESCU MARIA SCARISOREANU NICU DOINEL, BRAJNICOV SIMONA, CONSTANTINOIU IZABELA, BONCIU ANCA – MAPLE Assembled Acetylcholinesterase-Polyethylenimine Hybrid and Multilayered Interfaces for Toxic Gases Detection, articol acceptat in revista SENSORSPALLA-PAPAVLU ALEXANDRA, DINCA VALENTINA, DINESCU MARIA, BENETTI MASSIMILIANO, DI PIETRANTONIO,FABIO, CANNATËDOMENICO, VERONA ENRICO Ðarticol in evaluare in revista SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICALO cerere de brevet depusa la OSIM – PROCEDEU DE IMOBILIZARE FIZICA AL ENZIMELOR ACHe IN MEMBRANA POLIMERICA DE POLIETILENIMINA IN VEDEREA OBTINERII DE ELEMENTE ACTIVE IMBUNATATITE PENTRU SENZORI CHIMICI/DE GAZ