FlexMetCut

DATE GENERALE

 • Titlul proiectului: Sistem cumulativ diedric flexibil pentru tăierea sub apă a structurilor metalice
 • Acronimul: FlexMetCut
 • Programul: PN-III Programul 2 – Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare – Proiect experimental-demonstrativ
 • Codul proiectului: PN-III-P2-2.1-PED-2016-0545
 • Contract de finanțare: 43PED/2017
 • Sursa de finanțare: Bugetul de stat
 • Valoarea totală a contractului: 600.000 lei
 • Durata proiectului: 18 luni
 • Perioada de derulare a proiectului: 03.01.2017 – 03.07.2018
 • Contractor: Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie
 • Director proiect: Cpt.dr.ing. Teodora ZECHERU, telefon: +4021.332.11.99; e-mail: [email protected]

PARTENERI

 • Coordonator proiect
 • Partener P1:

DESCRIEREA PROIECTULUI

Prezentul proiect se axează pe cercetarea, realizarea, fabricarea și testarea-evaluarea la nivel experimental a unui produs nou pentru tăierea rapidă a structurilor metalice găsite în apă. Problema în cazul utilizării produsului în apă este legată de condițiile / parametrii fizici și chimici, cum ar fi: presiunea, temperatura, densitatea mediului (apă sărată în locul aerului), rapiditatea și rezistența fixării/montajului, stand-off-ul, grosimea structurii metalice vizate etc. În ansamblu, sistemul cumulativ diedric flexibil de tăiere a structurilor metalice găsite sub apă propus reprezintă un produs original și inovator la nivel național și internațional, până în prezent neexistând o soluţie similară la nivel industrial sau de cercetare. Entitățile participante în proiect propun ca rezultat final realizarea și validarea, în vederea transferării către industrie și introducerea în fabricație a modelului experimental pentru un sistem flexibil de tăiere cu jet cumulativ a structurilor metalice aflate în apă, care asigură tăierea liniară pentru o grosime de până la 20 mm a structurilor metalice găsite până la 30 m în adâncime. Proiectul este un parteneriat între Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie – CO, şi Universitatea POLITEHNICA din București – P1. Se porneşte de la un concept formulat pentru tehnologie / produs (TRL 2), care constă în polimerul care a fost testat pentru proprietățile fizice și chimice și este disponibil ca tehnologie de laborator (și face obiectul unei cereri de brevet de invenție), unde P1 va livra către CO un tip de poliuretan dopat cu particule de magnetită de dimensiuni nanometrice, și se dezvoltă o tehnologie de laborator validată (TRL 4) pentru produsul final, la nivel de model experimental, CO axându-se pe sinteza de exploziv plastic, căptușeala metalică, fabricarea și validarea întregului sistem. .

REZULTATE PRECONIZATE

 • determinarea modelului de interacțiune și a valorilor optime ale parametrilor fizici, chimici și mecanici pentru încărcăturile cumulative;
 • stabilirea tipului de exploziv și de liner capabil să asigure simultan forța de penetrare maximă pentru jetul cumulativ, precum și flexibilitatea necesară pentru mularea pe structurile metalice plane și cilindrice;
 • stabilirea compatibilității, a materialului suport optim și a tehnologiei de fabricare la nivel de laborator;
 • publicarea de articole in reviste de circulatie internationala;
 • participarea cu lucrari stiintifice la sesiuni si workshop-uri militare si civile;
 • stabilirea unei tehnologii de laborator / specificatie tehnica de produs pentru modelul experimental;
 • elaborarea de rapoarte de testare si de activitate.

RAPOARTE DE ACTIVITATE

 • Raport etapa 1 – Cercetări experimentale privind obținerea sistemului cumulativ diedric flexibil pentru utilizare în apă la nivel de model experimental Descarca raport
  Perioada de derulare: 03.01.2017 – 15.12.2017
 • Raport etapa 2 – Validarea sistemului cumulativ diedric flexibil pentru tăierea sub apă a metalelor ca model experimental la scară de laborator Descarca raport
  Perioada de derulare: 15.12.2017 – 03.07.2018

DISEMINARE

• Flexible linear shaped charges for underwater cutting, Proceedings of 20th International Seminar – New Trends in Research of Energetic Materials, 26-28 Aprilie 2017, Pardubice, Cehia -prezentare poster-

• New Type of Conductive Materials Based on Carbon Fibers, Conferinta AdvPhotoCat 2017 – Advances on Photocatalysis and Energy 2017, 14-16 Iulie 2017, Creta, Grecia -prezentare orala-

• Novel facile method for obtaining CdSe/polyaniline/C60 composite material, Conferinta AdvPhotoCat 2017 – Advances on Photocatalysis and Energy 2017, 14-16 Iulie 2017, Creta, Grecia -prezentare orala-

• Supported Cu0 nanoparticles catalyst for controlled radical polymerization reaction and block-copolymer synthesis, Scientific Reports, vol. 7, art. no.: 10345(2017), doi:10.1038/s41598-017-10760-w.

• „A real” emulsion polymerization using simple ATRP reaction in the presence of an oligo-initiator with a dual activity of emulsifier and initiator, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (factor de impact: 2,714); https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2018.06.062.

• Electroconductive materials based on carbon nanofibers and polyaniline, Journal of Applied Polymer Science, articol acceptat pentru publicare in data de 15.06.2018 (factor de impact: 1,670).

• Supported Cu0 nanoparticles catalyst for controlled radical polymerization reaction and block-copolymer synthesis, Polymers: Design, Fabrication and Application ÐPDFA – 2018, organizatta de Universitatea din Barcelona, Facultatea de Biologie, Barcelona, Spania, 21-24.03.2018 (poster).

• Simulations of the parameters influencing the underwater cutting systems availability and performance, Proceedings of 21st International Seminar ÐNew Trends in Research of Energetic Materials, April 17-20, 2018, Pardubice, Czech Republic (poster).