DETOXCHEM

DATE GENERALE

 • Titlul proiectului: Noi catalizatori și fotocatalizatori pentru decontaminarea și detoxifierea agenților chimici de luptă
 • Acronimul: DETOXCHEM
 • Programul: PNCDI II – Parteneriate în domenii prioritare
 • Codul proiectului: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1468
 • Contract de finanțare: 306/2014
 • Sursa de finanțare: Bugetul de stat și contribuție financiară proprie
 • Valoarea totală a contractului: 1.535.000 lei
  • Sursa 1 – de la bugetul de stat: 1.250.000 lei
  • Sursa 2 – contribuție financiară proprie: 285.000 lei
 • Durata proiectului: 30 luni
 • Perioada de derulare a proiectului: 01.07.2014 – 30.09.2017
 • Contractor: S.C. STIMPEX S.A
 • Director proiect: Dr. Ștefan NEAȚU, telefon: 0742353628; e-mail: [email protected]

PARTENERI

 • Coordonator proiect
 • Partener P1:

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul își propune dezvoltarea unor tehnologii inovatoare de decontaminare și detoxifiere a agenților chimici de luptă și a altor substanțe chimice foarte toxice, împreună cu dezvoltarea unor echipamente adecvate de aplicare. Rezultatele proiectului vor avea un aport imediat în gestionarea situațiilor de criză ce implică agenți chimici de luptă sau substanțe chimice extrem de toxice, cu introducerea sistemelor noastre de decontaminare și detoxifiere în dotarea echipelor de intervenție specializate ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Ministerului Apărării Naționale sau a altor structuri ale Sistemului Național de Apărare. Tehnologia propusă în acest proiect este mult mai puțin poluantă în comparație cu tehnologiile existente și va avea un randament ridicat, în afara decontaminării rapide asigurând și detoxifierea totală a agenților chimici de luptă și a produșilor lor de degradare. Proiectul își propune dezvoltarea de noi materiale care pot fi folosite în procesele de decontaminare și detoxifiere și, de asemenea, dezvoltarea de protocoale și tehnologii de decontaminare și detoxifiere a agenților chimici de luptă. Pentru atingerea acestor obiective, parteneriatul format din SC STIMPEX SA și CCSACBRNE se va implica în dezvoltarea de noi catalizatori și fotocatalizatori și noi sisteme de aplicații de înaltă eficiență. Echipele de cercetare care alcătuiesc Consorțiul sunt echipe complementare și au experiență în dezvoltarea în comun a unor proiecte de cercetare importante.

REZULTATE PRECONIZATE

 • Metode de preparare a unor sisteme catalitice și fotocatalitice
 • Modele experimentale: sisteme catalitice și fotocatalitice eficiente în decontaminarea/detoxifierea agenților chimici de luptă
 • Protocoale de decontaminare și detoxifiere a agenților chimici de luptă
 • Tehnologii de decontaminare și detoxifiere a agenților chimici de luptă

RAPOARTE DE ACTIVITATE

 • Raport etapa 1 – Proiectarea și sinteza de noi sisteme catalitice și fotocatalitice eficiente în decontaminarea/detoxifierea agenților chimici de luptă; Descarca raport
  Perioada de derulare: 01.07 – 31.12.2014
 • Raport etapa 2 – Dezvoltarea metodelor de preparare a sistemelor catalitice și fotocatalitice și realizarea reacților de descompunere a agenților chimici de luptă și a unor simulanți ai acestora; Descarca raport
  Perioada de derulare: 01.01 – 31.12.2015
 • Raport etapa 3 – Sinteza de noi sisteme catalitice și fotocatalitice capabile să realizeze descompunerea/detoxifierea rapidă a agenților chimici de luptă. Descarca raport
  Perioada de derulare: 01.01 – 30.12.2016
 • Raport etapa 4 – Sinteza la scală medie a sistemelor catalitice și fotocatalitice. Dezvoltarea de tehnologii și proceduri practice de decontaminare și detoxifiere a agenților chimici de luptă Descarca raport
  Perioada de derulare: 01.01 – 30.09.2017

DISEMINARE

N. Petrea, R. Petre, C.N. Toader, G.L. Mitru, V. Șomoghi, Ș. Neațu – A green and very efficient system for decontamination and detoxification of sensitive devices and equipments. Greener and Safer Energetic and Ballistic Systems International Conference, 22–23 Mai 2015, București, România – Poster.

N. Petrea, R. Petre, M. Florea, V. Șomoghi, Ş. Neaţu – Highly efficient NiO/TiO2 photocatalysts for yperite degradation under visible light irradiation. 6th Czech-Italian-Spanish Conference on Molecular Sieves and Catalysis, Amantea, 14–17 Iunie 2015, Italia – Prezentare orală.

N. Petrea, R. Petre, F. Neațu, V. Șomoghi, Ş. Neaţu – Application of homogeneous catalysis and heterogeneous photocatalysis in extremely fast decontamination of real chemical warfare agents. Advances in Functional Materials, Stony Brook University, Long Island, New York, 29 Iunie–3 Iulie 2015, Statele Unite ale Americii – Poster.

N. Petrea, R. Petre, C. Toader, G. Epure, O. Iorga, G. Mitru, V. Șomoghi, Ș. Neațu – Catalytic and photocatalytic systems for decomposition of the CWAs. PRIOCHEM International Symposium – 11th Edition, 29-30 octombrie 2015, București – Prezentare orală.

N. Petrea, R. Petre, G. Epure, V. Șomoghi, L.C. Tănase, C.M. Teodorescu, Ș. Neațu – Decomposition of Chemical Warfare Agents: Bridging Methanolysis and Photocatalysis through a Highly Efficient Catalytic System, Chemical Communications, 2016, 52, 12956–12959 (Royal Society of Chemistry).

N. Petrea, R. Petre, C.N. Toader, G.L. Mitru, V. Șomoghi, Ș. Neațu – A green and very efficient system for decontamination and detoxification of sensitive devices and equipments, Greener and Safer Energetic and Ballistic Systems International Conference, București, România, 22-23.05.2015 – Poster.

N. Petrea, R. Petre, M. Florea, V. Șomoghi, Ș. Neațu – Highly efficient NiO/TiO2 photocatalysts for yperite degradation under visible light irradiation, , 6th Czech-Italian-Spanish Conference on Molecular Sieves and Catalysis, Amantea, Italia, 14-17.06.2015 – Prezentare orală.

N. Petrea, R. Petre, F. Neațu, V. Șomoghi, Ș. Neațu – Application of homogeneous catalysis and heterogeneous photocatalysis in extremely fast decontamination of real chemical warfare agents, Advances in Functional Materials, Stony Brook University, Long Island, New York, Statele Unite ale Americii, 29.06-03.07.2015 – Poster.

N. Petrea, R. Petre, C. Toader, G. Epure, O. Iorga, G. Mitru, V. Șomoghi, Ș. Neațu – Catalytic and photocatalytic systems for decomposition of the CWAs, PRIOCHEM-2015, București, România, 29-30.10.2015 – Prezentare orală.

N. Petrea, R. Petre, A. Pretorian, C. Toader, V. Șomoghi, F. Neațu, M. Florea, Ș. Neațu – The Cu and Zn-complexes catalyzed methanolysis of the chemical warfare nerve agents soman, sarin and VX – acceptată în revista Comptes Rendus Chimie (Elsevier).

N. Petrea, R. Petre, C. Toader, G. Epure, C. Lazaroaie, Ș. Neatu, V. Șomoghi – Degradation of soman through copper-ion catalyzed alcoholysis, Simpozionul Internațional PRIOCHEM 2016, ediția a XII-a, 27–28.10.2016, București, România – Prezentare orală.

N. Petrea, R. Petre, G. Epure, C. Lăzăroaie, V. Șomoghi, Ș. Neațu – New highly efficient catalytic and photocatalytic system for decontamination and detoxification of chemical warfare agents (CWAs), Expoziția Europeană a Creativității și Inovării EUROINVENT 2017, Iași, România, 25–27 mai 2017 – Medalia de Aur, Secțiunea Invenții.

N. Petrea, R. Petre, S. Nicolae, M. Florea, F. Neațu, C.I. Bucur, C.M. Teodorescu, Ș. Neațu, V. Șomoghi – The degradation of sulfur mustard over NiO/TiO2 photocatalysts, 13th European Congress on Catalysis EUROPACAT 2017, Florența, Italia, 27–31 august 2017 – Poster.