CENTRUL DE CERCETARE ȘI INOVARE PENTRU APĂRARE CBRN ȘI ECOLOGIE

Rolul deosebit de important al generalului Mărdărescu care a avut ideea şi puterea de a lua decizia înfiinţării unui laborator propriu al armatei pentru studiul armei chimice se înscrie în seria ideilor revoluţionare pentru acele vremuri şi constituie un mare act de curaj şi devotament din partea acestuia.

În cei peste 93 de ani de existenţă, Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie s-a constituit în permanenţă într-un organ de consultanţă şi expertiză al Ministerului Apărării Naţionale în domeniul apărării CBRN, având ca misiune principală cercetarea-dezvoltarea de tehnologii şi echipamente specifice în folosul tuturor categoriilor de forţe armate, al inspectoratului de urgenţă şi al altor structuri de siguranţă naţională şi ordine publică.

Cronologic primordială în cercetarea din armata română, chimia militară a rămas de-a lungul timpului în primele rânduri ale dezvoltării ştiinţifice şi tehnologice. Având în frunte, încă de la începuturi, personalităţi de renume – academicieni, profesori universitari, cercetători de marcă –, cercetarea din acest domeniu a înregistrat permanent succese, ţinând pasul cu studiile şi produsele cele mai performante realizate la nivel mondial.

           Astăzi putem afirma că activitatea de cercetare ştiinţifică din Centru se realizează în baza unei strategii de cercetare proprii, care urmăreşte în permanenţă furnizarea de rezultate ale cercetării-dezvoltării la calitatea şi în domeniile solicitate de beneficiarii acestora, ridicarea performanţelor ştiinţifice şi de inovare, creşterea potenţialului de cercetare-dezvoltare şi inovare prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare, precum şi prin dezvoltarea de noi domenii şi echipe de cercetare, în concordanţă cu misiunea centrului, dezvoltarea resurselor umane, creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale, prin organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice, creşterea numărului de publicaţii în reviste de specialitate şi a numărului de brevete de invenţie, dezvoltarea parteneriatelor cu alte instituţii de cercetare şi cu mediul academic universitar.

Luând în considerare ameninţările şi riscurile actuale, strategia Alianţei NATO în domeniul apărării CBRN indică o preocupare intensă, de mare importanţă pentru luarea măsurilor specifice de protecţie a forţelor împotriva armelor de distrugere în masă, ce ar putea fi utilizate în scop armat sau terorist, în diferite zone operaţionale sau în cadrul operaţiilor de management al crizelor. Pericolul există şi nu se întrevede o diminuare pe termen scurt a ameninţărilor CBRN.

În acest context, rolul cercetării ştiinţifice în domeniul apărării CBRN este şi va rămâne de importanţă deosebită iar unul din obiectivele strategice fundamentale este de a ne menţine statutul de înaltă competenţă şi motivaţie profesională.

Colonel doctor inginer

Gabriel EPURE